Języka

Wybierz Region/Język

中国 中文
Global English
UnitedKingdom English
United States English
Australia English
Singapore English
Portugal Portuguese
Brazil Portuguese
Germany Deutsch
Austria Deutsch
Spain Spanish
Argentina Spanish
Chile Spanish
Mexico Spanish
Poland Polski
Ukraine Polski
Belarus Polski
Lithuania Polski
Japan 日本語
france French
Suisse French
Canada French
Usługi Nowej Energii
 • Doradztwo Inwestycyjne
 • Rozwój Projektu
 • Detekcja Elektrowni
 • Obsługa i Konserwacja
 • Usługa Sprzedaży Elektryczności
 • Usługa Dystrybucji Elektryczności
 • Obsługa i Konserwacja

  Jako wcześniejsza grupa profesjonalnych operatorów zarządzania elektrownią w branży nowej energii, posiada profesjonalny zespół obsługi i konserwacji o doskonałej technologii i sile. Mając na celu utrzymywanie i zwiększanie wartości aktywów elektrowni oraz zwiększanie korzyści, firma zobowiązuje się zapewniać kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem produkcji, inteligentne powiernictwo operacyjne, detekcję elektrowni, test zapobiegawczy wysokiego napięcia oraz inne usługi. Obecnie zarządzanych i obsługiwanych jest ponad 50 elektrowni fotowoltaicznych i aż 40 profesjonalnych zespołów obsługi i konserwacji elektrowni, stacjonuje we wszystkich regionach kraju w trybie szybkiego reagowania. Jego zdolności obsługi i konserwacji to 10GW ultra dużej skali elektrowni i ma na celu obsługę, konserwację i zarządzanie 20% narodowych solarnych elektrowni fotowoltaicznych.

 • Patrol elektrowni
 • Akceptacja odbioru
 • Inspekcja elektrowni
 • Inteligentna obsługa
 • Trójpoziomowy tryb zarządzania hierarchicznego

  Zarządzanie obsługą wykorzystuje tryb zarządzania hierarchicznego: siedziba-obszar-elektrownia, cele zadania produkcyjnego, informacje oraz wymagania są podzielone i wdrażane warstwa po warstwie celem osiągnięcia jednolitych zasobów dowodzenia i wdrażania oraz konkretnej implementacji i implementacji projektu.

 • Grupa

  Standardowa formuła, zdalny nadzór obszarem oraz praca elektrowni. Eksperci zarządzania konfiguracją oraz eksperci techniczni central energetycznych odpowiadają za analizę dużych zbiorów danych stacji systemowej obsługi i zarządzania, łącząc nowy koncept branżowy zarządzania obsługą i konserwacją oraz opracowując nową technologię obsługi i konserwacji.

 • Obszar

  Regionalny zespół zarządzania obsługą i konserwacją odpowiada za zarządzanie elektrownią w obrębie regionu, dzieląc sprzęt testowy obsługi i konserwacji, zakładając magazyn części zamiennych i zapewniając jednolite zarządzanie w obrębie regionu elektrowni.

 • Elektrownia

  Zespół obsługi i konserwacji w elektrowni odpowiada za wdrażanie standardowego podręcznika obsługi i konserwacji oraz przeprowadzanie zróżnicowanego zarządzania elektrownią według charakterystyki elektrowni, aby zapewnić bezpieczne i wydajne działanie elektrowni.

 • Informatyzacja

  Firma przykłada sporą wagę do budowy platformy informacyjnej i jest ona przedsiębiorstwem fotowoltaicznym specjalizującym się w opracowywaniu i wdrażaniu inteligentnych systemów zarządzania w branży. Inteligentna platforma obsługi energii zbudowana poprzez zastosowanie zaawansowanej technologii internetowej oraz integrację doświadczeń z działalnością offline i online jest w stanie skutecznie poprawić dochody z wytwarzania energii, zredukować koszty zarządzania, wspierać elastyczną innowację oraz przynosić większe korzyści dla obsługi i konserwacji elektrowni.

 • Zalety Systemu

  Zawiera system analizy obsługi i konserwacji, system monitoringu elektrowni, system zarządzania produkcją, zintegrowany system wysyłania oraz mobilnej obsługi i konserwacji, obejmując zarządzanie produkcją elektrowni we wszechstronny sposób.

  Współdzielone wskaźniki KPI będą używane do oceny działania elektrowni i udzielania sugestii optymalizacji. Wspierają analizę PR i porównania elektrowni, wspierają przeprowadzanie analizy planu wytwarzania energii, oraz wspierają pięciopunktową, czteroetapową analizę strat.

  Stałe ulepszanie budowy bazy danych generowania energii fotowoltaicznej AKCOME, oferujące silne wsparcie dla rozwoju projektu, późniejszej oceny elektrowni, analizy danych, usług finansowych, konsultingu na temat elektrowni, designu wstępnego oraz doboru sprzętu.

 • Interfejs monitorujący centrum produkcyjno-operacyjne

 • Standaryzacja

 • Technologia obsługi i konserwacji

  Standaryzacja technologii obsługi i konserwacji obejmuje standaryzowane procedury obsługi, standardy zarządzania sprzętem, standardy technologii bezpieczeństwa, standardy analizy danych, analizę błędów, standardy transportu itp.

 • Zarządzanie Funkcjonalne

  Standaryzacja systemu procesowego obejmuje proces pozyskiwania materiałów, proces raportowania dziennego, proces obsługi błędów, proces inspekcji patrolu dziennego, trójpoziomowy proces zarządzania siedziba-region-elektrownia itp.

 • System Procesowy

  Standaryzacja zarządzania funkcjonalnego obejmuje standardy zarządzania personelem, standardy zarządzania materiałowego, standardy zarządzania operacjami, standardy zarządzania logistyką, standardy zarządzania utrzymaniem relacji, standardy zarządzania utrzymaniem bezpieczeństwa itp.

 • Specjalizacja

  Stosując się do koncepcji wysokich standardów, ścisłych wymogów oraz wysokiej jakości obsługi, firma przykłada wagę do budowy systemu zarządzania, a Zhongkang Electric Power zdobyło certyfikat trzech systemów. Sektor obejmuje laboratoria i instytucje badań naukowych wyposażone w uznawane międzynarodowo instrumenty i sprzęt detekcyjny branży elektrycznej i branży fotowoltaicznej. Jednocześnie detekcja bezpiecznego działania oraz usługi testów prewencyjnych oferowane będą dla fotowoltaiki, utrzymania wód, energii cieplnej, przesyłu energii oraz transformacji elektrowni. Obecnie uzyskała Certyfikat Kwalifikacji Chińskiego Organu Kontrolnego oraz Obowiązkowy Atest Laboratoryjny (CMA), Laboratoryjny Certyfikat Akredytacyjny Chińskiej Narodowej Służby Akredytacyjnej ds. Oceny Zgodności (CNAS) wydane przez Chińską Narodową Komisję Akredytacyjną ds. Oceny Zgodności, oraz Licencję Instalacyjną (Naprawa i Testowanie) Narodowej Administracji Energetycznej.

 • Certyfikat Kwalifikacji (CMA) Chińskiego Organu Kontrolnego i Obowiązkowy Atest Laboratoryjny

 • Trójsystemowy Certyfikat Elektrowni w Branży Fotowoltaicznej

 • Laboratoryjny Certyfikat Akredytacyjny Chińskiej Narodowej Służby Akredytacyjnej ds. Oceny Zgodności (CNAS)

 • Licencja Instalacyjna (Naprawa i Testowanie) Narodowej Administracji Energetycznej

 • Doskonalenie

  Stałe wspieranie struktury doskonalenia elektrowni, badanie i uczenie się z doświadczeń branżowych w zaawansowanej obsłudze i konserwacji, optymalizacja i poprawa obsługi oraz konserwacji produktów pod kątem czyszczenia, odśnieżania, usuwania chwastów oraz poprawy wydajności, redukcji strat, wzrostu dochodu oraz osiągania większych korzyści gospodarczych.

 • Czyszczenie

  Elektrownia ustanowiła model obliczeniowy ,,analiza wielopunktowa czyszczenie pojedyncze", dokładnie sprawdziła i zatwierdziła cykl czyszczenia, określiła schemat czyszczenia oraz uczyniła czyszczenie wydajniejszym i bardziej naukowym według regionu i bloku.

 • Odśnieżanie

  W połączeniu z istniejącymi doświadczeniami w odświeżaniu Grupa-Region-Elektrownia zestawia prace odśnieżające oraz wspólne doświadczenia. Elektrownia opracuje specjalne narzędzia i schemat odśnieżania zgodnie z sytuacją faktyczną.

 • Poprawa Wydajności

  Dostarczanie schematu procedury poprawy wydajności w celach informacyjnych oraz poznanie każdej elektrowni, a także zachęcanie każdej elektrowni do aktywnego badania niewydajnych metod rozwiązywania problemów i regularnego przeprowadzania zarządzania nieefektywnością.

 • Chwasty

  Zasada ,,krok po kroku" będzie miała zastosowanie do usuwania chwastów. Zgodnie z charakterystyką i warunkami wzrostu roślin zielonych w elektrowni, metoda przetwarzania klasyfikowanego zarządzania oraz warunki lokalne będą wykorzystane do organizacji usuwania chwastów w odpowiednim czasie celem redukcji utraty schronienia.

 • Kontakt
  400-101-7000

  Godziny Odpowiedzi: 8:00-17:00 w dni robocze

  HQ: 0571-89089399

  Sales: +86-512 8255 7328

  Mail: modulesales@akcome.com

  Siedziba: pokój 901, budynek 1, nr 1818-2, Wenyi West Road, Yuhang Street, dystrykt Yuhang, miasto Hangzhou, prowincja Zhejiang

  Informacje o Subskrypcji