Języka

Wybierz Region/Język

中国 中文
Global English
UnitedKingdom English
United States English
Australia English
Singapore English
Portugal Portuguese
Brazil Portuguese
Germany Deutsch
Austria Deutsch
Spain Spanish
Argentina Spanish
Chile Spanish
Mexico Spanish
Poland Polski
Ukraine Polski
Belarus Polski
Lithuania Polski
Japan 日本語
france French
Suisse French
Canada French
O AKCOME
 • Profil Firmowy
 • Kultura przedsiębiorstwa
 • Historia
 • Partnerzy
 • System Talentów
 • Kontakt
 • System Talentów

 • Orędzie Prezesa

  Zawsze podkreślałem, iż AKCOME oferuje tak naprawdę platformę kariery, a nie zwykłą możliwość zatrudnienia. Nikt nie przychodzi do AKCOME po prostu znaleźć pracę. Oferujemy szeroką platformę kariery dla każdego talentu z ideałami, aspiracjami oraz dążeniami, aby wszyscy mogli rozwijać się i robić postępy razem. Tworzenie efektu przyciągania talentów dla rozwoju naszego biznesu odróżnia nas od innych przedsiębiorstw w tej samej branży. Stanowi to również naszą przewagę konkurencyjną.

  —— Prezes i Dyrektor AKCOME Technology
  Zou Chenghui

 • System talentów AKCOME

  ,,Ten, kto mądrze wykorzystuje innych, potrafi działać, a ten, kto potrafi działać, mądrze wykorzystuje innych." AKCOME sięga głęboko do podstaw zasobów ludzkich, dobrze wykorzystuje ludzi, potrafi wykorzystywać ludzi, i będzie wykorzystywać ludzi. Ma również serce pełne miłości dla talentów, mądrość w rozpoznawaniu talentów, odwagę do wykorzystywania talentów, możliwości zadbania o talenty, oraz metody kultywowania talentów. W kwestii selekcji, zatrudniania, kształcenia i zatrzymywania, dysponujemy swym własnym, kompletnym systemem eskortującym wdrażanie firmowej strategii.

 • Dobieranie ludzi

  Wybierz talenty, które pasują do wartości AKCOME i spełniają standardy behawioralne określone przez AKCOME w kwestii wartości

  Rozważ możliwości i potencjał talentów; możliwości obejmują dotychczasową wiedzę oraz umiejętności, a potencjał oznacza przyszłość

  Zdolność do zrównoważonego rozwoju

  Wybierz pracowników o silnych oczekiwaniach względem kariery oraz motywacji do przyszłych osiągnięć

  Mentalność, nastawienie i moralność są ważniejsze, niż zdolności

  Stawiaj satysfakcję klienta na pierwszym planie, a nie dobra osobiste

  Zapamiętaj, że wartość platformy i duch zespołu są zawsze ważniejsze, niż zdolności indywidualne

  Zawsze bądź głodny i ambitny, i zawsze miej ducha nauki i ciekawości

 • Zatrudnianie ludzi

  Wysokiego poziomu personel powinien wykorzystywać dobrych ludzi, kultywować ludzi i rozwijać ludzi

  Poznawaj cechy talentów na każdej płaszczyźnie, aby osiągać cele biznesowe

  Szanuj talentów, rozwijaj talenty i oceniaj talenty obiektywnie i bezstronnie

  Poznawaj ludzi i pozwalaj im dobrze pracować. Bądź wrażliwy na dostępne talenty, wspieraj ich zdecydowanie, i stawiaj ich na ważnych pozycjach.

  Dawaj wszystkim talentom uczciwe możliwości postępów i nieograniczoną przestrzeń rozwoju

  Formułuj różne systemy oceny i nominacji dla różnych talentów, aby zapewnić najlepsze wykorzystanie talentów

  Agresywność, zdolność uczenia, zdolność do innowacji, świadomość inicjatywna, duch współpracy oraz świadomość obsługi stanowią istotne wskaźniki oceny

 • Kształcenie ludzi

  Realizuj Szkolenie Talentów poprzez Praktyki Firmowe

  Zapewnij odpowiednią przestrzeń i uprawnienia do nauki i praktyki

  Stała komunikacja, terminowe oceny wyników wydajności oraz troska o trudności napotykane przez pracowników w swej pracy

  Stale odnajduj sposoby na tworzenie wysokich osiągów, a także metody nauki i rozwoju w firmie

  Przekonanie, że innowacja to siła napędowa produkcji, praktyk i działań

 • Zatrzymywanie ludzi

  Zapewnij szeroką platformę kariery dla każdego talentu z ideałami, aspiracjami i dążeniami oraz rozwijajcie się i róbcie postępy wspólnie, aby tworzyć efekt przyciągania talentów i rozwijać swą karierę. To nie jest po prostu zwykła oferta zatrudnienia.

  Szanuj i rozwijaj talenty, obiektywnie i bezstronnie oceniaj wydajność pracowników, a także zapewniaj ciepłą, komfortową, prostą i harmoniczną atmosferę pracy od wewnątrz.

 • Istniejąca Gwarancja Systemu
  Talentów AKCOME

  AKCOME utworzyło unikatowe ,,Siedem Planów Talentów” — złote ziarno, żegluga, rozwój, wybitna elita, wzlot oraz plany emerytalne, co zapewnia kompletne i jasne plany kariery dla talentów w różnym wieku.

  Kompletny zestaw systemów szkoleniowych pomaga pracownikom z powodzeniem przechodzić od wejścia poprzez rotację do awansu. Firmowe szkolenie z umiejętności, szkolenie z umiejętności rotacji pracy oraz szkolenie awansowe pomagają pracownikom rozwijać swoje umiejętności osobiste; wymiany szkoleniowców wewnętrznych oraz wymiany szkół biznesu wspierają dzielenie się i wymianę doświadczeniami pomiędzy pracownikami.

  Dostarczanie pracownikom kanałów zarządzania i rozwoju zawodowego nie tylko zachęca pracowników do ,,dogłębnego" rozwoju, lecz również do ,,rozległego" poszerzania. Dostarczanie platformy kształcenia elektronicznego w formie aplikacji Zhibird, aby rozpocząć tryb nauki samopomocy.

  Szczegółowy i kompletny plan zapoznania talentów został opracowany dla specjalnych talentów takich, jak specjaliści od oprogramowania, eksperci cyfrowi oraz architekci itp.

  AKCOME projektować będzie wiele swoich własnych instytutów badawczych w kraju i za granicą, skupiających się na zaawansowanym badaniu aplikacji, wyposażenia produktu, architektury internetowej, wytwarzania nowej energii, stacji transmisyjnych i magazynujących, konsumentów końcowych itp., na wszystkich płaszczyznach Internetu energetycznego.

  AKCOME stworzył plan rezerwy talentów dla wysokiej klasy talentów Internetu energetycznego.

  AKCOME otwarty jest na talenty z doświadczeniem w dziedzinie Internetu energetycznego i zaprasza tego typu talenty do polecania się.

  Kontakt
  400-101-7000

  Godziny Odpowiedzi: 8:00-17:00 w dni robocze

  HQ: 0571-89089399

  Sales: +86-512 8255 7328

  Mail: modulesales@akcome.com

  Siedziba: pokój 901, budynek 1, nr 1818-2, Wenyi West Road, Yuhang Street, dystrykt Yuhang, miasto Hangzhou, prowincja Zhejiang

  Informacje o Subskrypcji